วิสัยทัศน์เมืองแกลง>>องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Muangklang Municipality address : 68/1 tessaban 2 Rd. Thangkiawn District , Klaeng , Rayong 21110
Tel : 0-3867-5222 Fax : 0-3867-1209
- คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ -