ประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) เพื่อเป็นการปรับปรุงเกาะกลางถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาอย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3