ตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2


วันนี้เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผอ.กองประปา ได้ร่วมตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2 โดยมี ผู้อำนวยการโครงการบำรุงรักษาประแสร์คุณกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ ได้ร่วมให้ข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำในคลองวังหว้า โดยขณะนี้มีการสูบน้ำเข้ามาในลำคลอง ตลอดเวลาเป็นระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา น้ำได้เข้าเต็มฝายที่อยู่เหนือจุดสูบขึ้นไป 3 ฝาย ซึ่งจะเต็มลำคลองวังหว้าจุดสูบน้ำคือ ฝายตัวที่ 10 คาดการณ์ว่า อีกสองวัน (วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.2562) จะท่วมหัวบัว จนสามารถสูบน้ำผลิตประปาได้