พนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ระดับตำบล 
โดยการบรรยายจะมี สอนการสร้างข้อมูล GIS ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ UAV ,การใช้ GPS และการใช้สตรีทวิว AR ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง