เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหยัดไฟฟ้าและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา