ประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นำโดยนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3