โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ชุมชนประชารัฐร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดระยอง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ชุมชนประชารัฐร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดระยอง อบรม สอบ ใบขับขี่จักรยนต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3