โครงการ “ดูแลใจ ดูแลคุณ” ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมโครงการ “ดูแลใจ ดูแลคุณ” ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 50 คนฟรี
เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไม่คิดมูลค่าให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3