วันเทศบาล และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน" โดยร่วมปลูกป่าชายเลน จำนวน 600 ต้น บริเวณแม่น้ำประแส ชุมชนแหลมยาง