โครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
จัดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562  โดนมีการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง “Muangklang Folk Song Contest 2019” 
ณ หอประวัติเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง