โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 13 ส. ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมฟังบรรยาย จากวิทยากรพิเศษ คุณสมเกียรติ อภิญญาชน ในโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 13 ส. ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง