ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด “นางงามระยอง 2562”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด “นางงามระยอง 2562” ทำกิจกรรมระหว่างการเก็บตัว โดยมีการทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสารนาถธรรมาราม และร่วมกันปลูกต้น รวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา