อบรมทำไม้กวาดไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ประจำปี 2562 ให้แก่ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมทำไม้กวาดไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง