งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
โดยมี นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง พันตำรวจเอกชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแกลง นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง คุณประชิด ชินราช ประธานคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดระยอง และ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหอประวัติเมืองแกลง
ในการนี้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน การแสดงบนเวทีจากชุมชน ชมรม และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16 คืนที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมงานประเพณีบุญกลางบ้านปีที่ 16 ได้ร่วมชมบรรยากาศภายในงาน ที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาร่วมงานหนาแน่น ชมการแสดงบนเวทีจากชุมชน โรงเรียน และชมรมต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16 คืนที่ 3

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมชมงานประเพณีบุญกลางบ้านปีที่ 16 และการแสดงบนเวที บริเวณศาลาต้นโพธิ์ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก

 

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16 คืนที่ 4

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดยคณะผู้บริหาร ร่วมชมงานประเพณีบุญกลางบ้านปีที่ 16 (คืนที่ 4) และการแสดงบนเวที บริเวณศาลาต้นโพธิ์ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก

 

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16 คืนที่ 5

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เยี่ยมชมงานบุญกลางบ้านปีที่ 16 โดยมีนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานชุมชนร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าชมการแสดงบนเวที จากชุมชน โรงเรียน และชมรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณศาลาต้นโพธิ์