โครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 20 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเผยแพร่เรื่องราวของเมืองแกลงในอดีต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของอดีตเมืองแกลงต่อไป
ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง