กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้