วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ ชุมชนทุกชุมชน ชมรมทุกชมรม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสรงน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ ณ หอประวัติเมืองแกลง

และใน 15.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดขบวนแห่สงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยได้รับเดียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และร่วมชมการประกวดเทพีศรีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ หอประวัติเมืองแกลง ชมภาพ...

 

คณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มพัฒนาวิชาการและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย

วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี และ นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มพัฒนาวิชาการและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ “สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง” และการจัดการสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนเมืองแกลง “ขสมก.” ชมภาพ...

 

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมภริยา เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 16 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
โดยมี นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง พันตำรวจเอกชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแกลง นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง คุณประชิด ชินราช ประธานคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดระยอง และ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหอประวัติเมืองแกลง
ในการนี้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน การแสดงบนเวทีจากชุมชน ชมรม และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

อบรมทำไม้กวาดไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ประจำปี 2562 ให้แก่ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมทำไม้กวาดไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. คุณวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส โดยได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุและนำกลับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนศาลาตาผ่อง ซอย 1 ฝั่งทิศเหนือ , ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ , ซอย 3 และซอย 4 ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนสารนารถ)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองกระโดง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ในโครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนแกลงแกล้วกล้า ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนมาบใหญ่ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสารนารถ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสุนทรโวหาร ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนหนองแหวน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
 
     

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย 
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง