คณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มพัฒนาวิชาการและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย

วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี และ นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มพัฒนาวิชาการและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงานบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ “สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง” และการจัดการสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนเมืองแกลง “ขสมก.”