จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 13 ส.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 13 ส. โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง