การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3