คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง