ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความห่วงใยต่อประชาชน จึงขอความร่วมมือในการดูแลตัวเอง กินร้อน ช้อนฉัน อยู่ห่างกัน 2 เมตร พร้อมกันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค