โครงการการป้องกันและช่วยเหลือ โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดโครงการการป้องกันและช่วยเหลือ โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke) กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ