ประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าของที่ดิน และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง