เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณสนามที่ว่าอำเภอแกลง จังหวัดระยอง