ภาพกิจกรรมเก่า

   

 

จัดประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ 7 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการฯ และประธานชุมชนฯ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

งาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว"

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

 

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

   

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพ...

 

   

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

   

 

ตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2

วันนี้เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผอ.กองประปา ได้ร่วมตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2 โดยมี ผู้อำนวยการโครงการบำรุงรักษาประแสร์คุณกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ ได้ร่วมให้ข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำในคลองวังหว้า โดยขณะนี้มีการสูบน้ำเข้ามาในลำคลอง ตลอดเวลาเป็นระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา น้ำได้เข้าเต็มฝายที่อยู่เหนือจุดสูบขึ้นไป 3 ฝาย ซึ่งจะเต็มลำคลองวังหว้าจุดสูบน้ำคือ ฝายตัวที่ 10 คาดการณ์ว่า อีกสองวัน (วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.2562) จะท่วมหัวบัว จนสามารถสูบน้ำผลิตประปาได้ ชมภาพ...

 

   

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับพระราชธานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

 

ประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าของที่ดิน และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

 

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

จัดประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 20 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเผยแพร่เรื่องราวของเมืองแกลงในอดีต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของอดีตเมืองแกลงต่อไป
ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

ทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 20 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ศสมช. สารนาถฯ ชมภาพ...

 

   

งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”
ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ”

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นำโดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และนายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ” จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ แจกคูปองเพื่อรับของรางวัล และการแสดงบนเวที จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ชมภาพ...

   

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

 

ทำหมันให้สุนัข-แมว

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ วัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

 

   

 

จัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลจัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ ทุพโภชนาการ และรู้จักการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง ชมภาพ...

 

   

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

 

   

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 
 
 

หน้า 1 2 3 4