ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันอังคารที่ ๑๒ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ มาร่วมรับทราบกฎกติกาในการจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น ๓ โดยสามารถเลือกลงพื้นที่ได้ 2 แหล่ง ได้แก่ สามย่านบ้านเก่า ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดิน วันศุกร์เสาร์ที่ ๒ ของเดือน และ ตลาดสีเขียว โดยเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใน วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและสาธารณะ ๘๐ พระพรรษา

December 12, 2017