เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและเชื่อถือในมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งในพื้นที่อำเภอแกลง ทางปั้มเชลล์ บ้านตากาแฟ ได้รับการรับรองมาตรฐาน "ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" ซึ่งกล่าวรายงานโดน ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช กล่าวเปิด โดยมีท่านรองนายฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร ส.อบจ.ระยอง ท่านกนกวรรณ เบญจาทิกุล ท่านปลัดเทศบาลฯ ท่านกานดา นามสง่า ประธานชุมชนและประชาชนในเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK"February 6, 2018