งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน

โดยมีพระเถรานุเถระ ๑๐ รูป ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และพระภิกษุสงฆ์ สามเณรจาก ๑๖ วัด ร่วมรับบิณฑบาตร

January 05, 2018