นายอำเภอแกลง นายวิทยา ชพานนท์ มาเยี่ยมโรงสีข้าวของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่สีข้าวขายแก่ประชาชนในราคาไม่หวังผลกำไร และเพื่อช่วยเหลือชาวนาในภาวะราคาตกต่ำ

December 26, 2016