เทศบาลตำบลเมืองแกลง ซื้อข้าวช่วยชาวนาเอามาสีจำหน่าย กก.ละ 25 บาท โดยเริ่มจากลานตากข้าว และใช้รถขนส่งมายังโรงสีที่ อ.แกลง

December 23, 2016