ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 
 
ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 28 มีนาคม 2559

ทาง เทศบาล ตำบล เมืองแกลง ได้รับการประสานงานจาก หจก.กระต่ายและพระจันทร์ ซึ่งรับผิดชอบผลิตรายการ ‪#‎โลกน่ารักษ์‬ ซึ่งเป็นสารคดีสิ่งแวดล้อม ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา
รายการจะนำเสนอ "เมืองแกลงต้นแบบสีเขียว" ทั้งในส่วนของ 
๐ เมืองคาร์บอนต่ำ
๐ ความสำคัญของพื้นที่สีเขียว
๐ ความร่วมมือจากชาวบ้าน/ชุมชนในการสร้างให้เมืองแกลง เป็นเมืองสีเขียว
๐ การจัดการของเสีย ฯลฯ
ซึ่งได้เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานฯ ชุมชนเอื้ออาทรวังหว้า โดยสัมภาษณ์ท่านประธานหมู่บ้าน คุณสายัณห์ รุ่งเรือง สนามกีฬาและสวนสาธารณะฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559

 
 

April 4, 2016

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209