ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 
 
ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 7 มีนาคม 2559
ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองลำตาเสา จ.อยุธยา นำคณะอสม. , ผู้นำชุมชน จำนวน 500 ท่าน เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีคุณเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์อาวุโส และคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนิสิตภาควิชาการปกครอง จำนวน 60 ท่าน เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีคุณคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองเสือ จ.ปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา ,พนักงาน , ผู้นำชุมชน จำนวน 50 ท่าน เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีคุณคุณชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย
 
 

March 19, 2016

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209