ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ท่านนิภา สุวรรณสุจริต ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอ ง อ.เมือง จ.ระยอง

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดยท่านนายกสันติชัย ตังสวานิช ท่านปลัดเทศบาลฯ กานดา นามสง่า พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน

 
 

 

 
 
ช่วงบ่ายของวันที่ 11 เมษายน 2559 ทางอำเภอแกลง จัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรนายอำเภอแกลง ท่านวิทยา ชพานนท์ โดยทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดยท่านนายกสันติชัย ตังสวานิช ท่านปลัดเทศบาลฯ กานดา นามสง่า พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมงานดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง