ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ จส.๑๐๐ ais. พมจ.ระยอง
ที่ได้มอบความสุข ให้กับผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยได้มอบวีลแชร์ (Wheel Chair) ทั้งหมด 7 คัน