บริษัท เปี๊ยกจังเกิ้ลออฟโรด จำกัด นำทีม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
มามอบและติดตั้งตะแกรงปิดท่อระบายน้ำให้กับทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวนทั้งสิ้น 29 อัน
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและสวนสาธารณะ80 พระพรรษ
ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ บริษัท เปี๊ยกจังเกิ้ลออฟโรด จำกัด มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

     
     
     
     

November 29, 2017