เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ทางอำเภอแกลงจึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ วัดสารนาถธรรมาราม

December 6, 2017