พิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร 9 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร 9 อ. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (Click เพื่อ Download ภาพเพิ่มเติม)

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
 

February 9, 2018