งานถนนคนเดิน โครงการดนตรีเพื่อประชาชน
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑

 

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ "การประกวดดนตรี Muangklang Music Contest 2018" รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประว ัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีวงดนตรีเข้าประกวดจำนวน 5 วง รางวัลชนะเลิส เงินรางวัล 7000 บาท พร้อมโล่ ได้แก่ วงนิวสกิว (Newskill)
รางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1 เงินรางวัล 4000บาท พร้อมโล่ ได้แก่วงสเมอร์นอฟ(Smirnoff )
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3000บาท พร้อมโล่ได้แก่วงแม๊กนั่ม (Magnum)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1000บาท ได้แก่ วงไซโควแบนด์และวงออริจิ้น

Download ภาพเพิ่มเติม

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
 

February 13, 2018