งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

ทางเทศบาลฯ ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายปิยะ ปิตุเตชะ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย, นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายก อบจ.ระยอง , ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สจ. อบจ.ระยอง , ท่านประชิด ชินราช และแขกผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานเยี่ยมชมงานบุญกลางบ้านปีที ่ ๑๕ ให้การต้อนรับโดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านรองนายกฯ อิสรีย์ ปานงาม , ท่านที่ปรึกษานายกฯ เกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ , ท่านเลขานุการนายกฯ สุทธิ ตังสวานิช , ท่านปลัดเทศบาลฯ กานดา นามสง่า หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประธานชุมชน ร่วมรับชมชุดการแสดงจากโรงเรียน ชุมชน และนักร้อง ศิลปิน และท่านนายกฯ อบจ.ระยอง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับประธานชุมชนต่างๆ Download ภาพเพิ่มเติม (File ขนาดใหญ่)

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
 

April 11, 2018