บรรยากาศพิธีเปิดงานถนนสุนทรโวหาร (วงเวียนใน) และงานกินใช้ช็อป โอทอปเมืองแกลง
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านนายกฯ ปิยะ ปิตุเตชะ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน ท่านนายอำเภอแกลง นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช และคณะผู้บริหารของทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง มาร่วมงานและชมกิจกรรมบนเวที รวมถึงร่วม shopping สินค้าหลากหลายภายในงาน