ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 13
ณ ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์ ตอน "ชลธารเลื่องลือ ขึ้นชื่อธัญญาหาร ชาวประชาสุขสราญ สิบสามปี บุญกลางบ้านเมืองแกลง"

ซึ่งในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นพิธีเปิด ทางเทศบาลฯ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต , ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ท่านนิภา สุวรรณสุจริต , ท่านนายอำเภอแกลง ท่านวิทยา ชพานนท์ , คุณวิทิต ลาวัลย์เสถียร , คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย , คุณกนกวรรณ เบญจาทิกุล สจ.ระยอง , พ.ต.อ.จตุวัฒน์ กิ่งบัวหลวง ผกก.สภ.แกลง , นายก อบต.วังหว้า คุณเสรี เจริญรื่น , ปลัดจังหวัดระยอง , คุณประชิด ชินราช , คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านรองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร , ท่านที่ปรึกษานายกฯ บุหงา ตั้งสงบ , ท่านเลขานุการนายกฯ สุทธิ ตังสวานิช , สมาชิกสภาเทศบาลฯ , ท่านปลัดเทศบาลฯ , ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าส่วนการงานต่างๆ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิด อย่างสมเกียรติ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม และปลุกใจรักษ์สองฝั่งคลองประแส ชมภาพบรรยากาศ...