วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เข้าร่วมการจัดงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอแกลง

 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 
 

April 10, 2018