ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผู้บริหารท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนฯ และเจ้าพนักงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน

 

 
     

 

July 3, 2018