รับมอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในคนและสัตว์รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

วันที่ 26 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล รับมอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในคนและสัตว์รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง