ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน "ตู้ปันสุข" เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน "ตู้ปันสุข" เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้... 1.บริษัท โตเกียว พาราวู้ด-1986 จำกัด 2.ร้านบ้านหมูเจ้แต๋ม
3.ร้านอมรสามย่าน 4.โรงแรมแกลงพาเลซ 5.สท.ศุภกร แสงพงษ์พิทยา
ตู้ปันสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีที่จะรับการสนับสนุน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีความประสงค์ปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง