คุณ พนิดา ฉัตรศิริ มอบอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุสำหรับผู้ป่วย
เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ คุณ พนิดา ฉัตรศิริ ที่อยู่ 208/2 ถนนสุขุมวิท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้สามารถยืมใช้ได้ ประกอบด้วย 1. เตียงพร้อมที่นอนลม จำนวน 1 ชุด 2.ถัง Oxygen พร้อมเครื่องและหน้ากากให้ Oxygen จำนวน 1 ชุด 3.แผ่นยางปูกันเปื้อน จำนวน 1 แผ่น 4.อุปกรณ์ช่วยเดิน จำนวน 1 อัน 5.เก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน 1 ชุด 6.แพมเพิสผู้ใหญ่ ไซต์ L จำนวน 1 แพ็ค 7.ยาธาตุน้ำขาว จำนวน 13 ขวด