จัดประชุม อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดประชุม อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ

.