ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ 3 วัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 23 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ 3 วัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง และประธานชุมชนฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ 3 วัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง