โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบกิจการ

วันที่ 24 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบกิจการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง